• Kwaliteit & veiligheid

  • Betaalbaar

  • " Thuis " gevoel

  • Geborgen huiselijke sfeer

  • Goed opgeleide betrokken medewerkers

Rekentool

geld

Zelf uw eigen bijdrage en uw voordeel berekenen?

Ga hier naar ons rekentool

Rondleiding

Wilt u sfeer komen proeven? U bent van harte welkom!

Rondleiding aanvragen

Bel me terug

Heeft u een vraag? Wilt u gebeld worden? Laat het ons weten.
*
*

Wij streven een hoge kwalitatieve kinderopvang na. Kinderen moeten zo goed en veilig mogelijk opgevangen worden. Wij beschikken over een camerabewaking. De Wet Kinderopvang schrijft voor dat ieder kinderdagverblijf aan een uitgebreid risico-inventarisatie doet, hier een actieplan aan koppelt en dit plan jaarlijks laat controleren door de GGD. Wij voeren alles uit volgens deze voorschriften. Inspectierapporten van de GGD zijn openbaar in te zien. Wanneer u dat wenst, kunt u ze hier inzien. U kunt het LRK-nummer (129165943) invoeren en onze rapporten uitlezen.

Veiligheid van de kinderen en andere aspecten zoals risico-inventarisatie en gezondheidsinventarisatie, ongevallenregistratie en ontruimingsprocedure staan uitvoerig beschreven in ons pedagogisch beleid, dat eveneens ter inzage beschikbaar is. Indien u het pedagogisch beleid wenst te lezen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen. 

Wij werken met het Vierogenprincipe dat door het ministerie is ingevoerd. Dit houdt in dat een pedagogisch medewerker nooit alleen staat op een groep. Onze roosters zijn hierop ingesteld. Daarnaast moet iedere medewerker die bij ons in dienst treedt, een VOG (Verklaring Omtrent Goed Gedrag) inleveren.

Alle voorzichtigheid is geboden wanneer het gaat om de veiligheid van onze kinderen.