• Kwaliteit & veiligheid

  • Betaalbaar

  • Geborgen huiselijke sfeer

  • Goed opgeleide betrokken medewerkers

  • " Thuis " gevoel

Rekentool

geld

Zelf uw eigen bijdrage en uw voordeel berekenen?

Ga hier naar ons rekentool

Rondleiding

Wilt u sfeer komen proeven? U bent van harte welkom!

Rondleiding aanvragen

Bel me terug

Heeft u een vraag? Wilt u gebeld worden? Laat het ons weten.
*
*
3 february 2015

Afgelopen weken zijn onze locaties in Deventer en Okkenbroek bezocht door de GGD voor (onaangekondigde) inspecties. Alle locaties hebben uitstekende scores behaald. De inspecteur van de GGD was zeer te spreken over de wijze waarop wij bij Bloemetje invulling geven aan ons pedagosich beleid, waarin alle wettelijke kwaliteitseisen zijn opgenomen. De grootste  lof  ging uit naar onze pedagogisch medewerkers voor hun vakinhoudelijke kennis en de wijze waarop zij de kinderen benaderen en bijdragen aan hun pedagogische ontwikkeling. Met name de warme betrokkenheid, een van onze kernwaarden, werd expliciet genoemd.  Ook wordt er in het rapport gesproken over het teamoverleg waarbij alle medewerkers zijn getoetst op hun kennis. "De kinderopvang is een branche die steeds in ontwikkeling is. Om de kwaliteit, die jouw klanten gewend zijn, te blijven waarborgen, moet je op de hoogte zijn van nieuwe regelgeving en kwaliteitseisen. Regelmatig scholen wij ons personeel bij op verschillende vlakken zodat hun kennis actueel blijft. Dit doen we tijdens onze reguliere teamoverleggen en een paar keer per jaar tijdens uitvoerig overleg waarbij ze daadwerkelijk worden getoetst op de laatste ontwikkelingen. Met z'n allen zorgen wij voor een veilige en geborgen opvang van onze kinderen", aldus directeur mevrouw Unveren, "de uitslag van de inspectie is een mooie bevestiging van wat wij nastreven: Kwalitatieve kinderopvang in een warme sfeer. Dat is waar wij voor staan en waar we aan blijven werken". 

 

 

Terug naar overzicht

Meer