• Goed opgeleide betrokken medewerkers

  • " Thuis " gevoel

  • Betaalbaar

  • Geborgen huiselijke sfeer

  • Kwaliteit & veiligheid

Rekentool

geld

Zelf uw eigen bijdrage en uw voordeel berekenen?

Ga hier naar ons rekentool

Rondleiding

Wilt u sfeer komen proeven? U bent van harte welkom!

Rondleiding aanvragen

Bel me terug

Heeft u een vraag? Wilt u gebeld worden? Laat het ons weten.
*
*

Pedagogisch Beleid

Een pedagogisch beleidsplan is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid in de kinderopvang. Met kwaliteit wordt bedoeld dat het werk zo doeltreffend, doelmatig en kindgericht mogelijk wordt uitgevoerd. Kinderopvangorganisaties moeten ouders schriftelijk kunnen informeren over hun pedagogisch beleid, dat inzicht geeft in de uitgangspunten waarmee het bedrijf werkt.

Met ons pedagogisch beleidsplan willen wij ons aanbod zichtbaar maken, zodat ouders/verzorgers, medewerkers, bedrijven, overheden en andere betrokkenen weten wat ze mogen verwachten.

Bloemetje Kinderopvang is een kleinschalig op zichzelf staand bedrijf. Dit is van grote invloed op het pedagogisch beleid. Kleinschaligheid, eigenheid, warmte en gezelligheid zijn de voornaamste kenmerken binnen van kinderopvang. 

Ons pedagogisch beleidsplan is bestemd voor iedereen die direct of indirect bij ons bedrijf betrokken is. Het is een dynamisch plan dat met regelmaat wordt geëvalueerd en waar nodig veranderd en aangescherpt. Dit, om de kwaliteit binnen onze opvang te blijven verbeteren en kwaliteit te bewaken.

Indien u het pedagogisch beleidsplan wenst in te zien, dan kunt u daarvoor contact met ons opnemen. 


Terug naar overzicht